Coaching handler om at du finder det bedste frem i dig selv. Finde motivation og ressourcer, så du bliver en endnu bedre udgave af dig selv hos Askly anvender vi enneagrammet som basis for coaching.

Enneagramcoaching handler ikke om at putte dig ned i en kasse, men om at få dig ud af den kasse, du har været i hele livet. Det handler om, at opdage de mønstre, som du hidtil ikke har sat spørgsmålstegn ved og på den måde give dig muligheden for at gøre noget andet end det du plejer. Coaching med enneagrammet handler således om at give dig frihed.

Når vi arbejder med enneagramcoaching, kan vi både lave traditionel problemcoaching og essentiel coaching.

Problemcoaching handler om at du finder en løsning på en enkelt problemstilling, som f.eks. at blive bedre til at strukturere sin hverdag eller nå et bestemt mål. Det drejer sig om at finde de ressourcer frem, der skal til for at nå dette mål eller ændre en bestemt vane.

Essentiel coaching handler om at du ikke blot løser det enkelte problem, men bliver i stand til også selv at løse mange andre problemstillinger. Det drejer sig om, at du bliver i stand til at finde dine grundlæggende motiver, værdier og overbevisninger, således at du kan opnå en frihed til at blive en endnu bedre udgave af dig selv.

Det er op til dig, hvilken form for coaching du ønsker og hvad der passer bedst til dig, hvor du befinder dig nu.