Enneagram

Enneagrammet er et persontypeværktøj, hvor man kan dele alle mennesker op i 9 grundlæggende typer med hver sin drivkraft, motivation og sin egen grundlæggende frygt.

Hver type har nogle karakteristika, der er særegne for netop denne type, men alle vil kunne genkende noget af sin egen adfærd i alle typer. Det der gør enneagrammet interessant, er at der fokuseres mere på de bagvedliggende motiver for adfærden, end adfærden i sig selv.

Vi har hos Askly valgt at anvende enneagrammet som udviklingsværktøj, da det er helt unikt, både i forhold til enkeltpersoner og i samspillet mellem mennesker – som f.eks. i virksomheder og sportsklubber. Det kan give dig en dyb indsigt de motiver, der ligger bag ved den grundlæggende adfærd og vise den vej, du skal gå, for at gøre dig fri. Ved at arbejde med enneagrammet vil du få flere muligheder for at vælge frit – og ikke blot gøre, som du plejer. Samtidig giver enneagrammet også anvisninger på, hvordan du skaber din motivation, ligesom hvilken kom-munikation de enkelte typer foretrækker.

Hos Askly anvender vi enneagrammet sammen med NLP (Neurolinguistisk programming) og en række værktøjer fra hypnose, da denne ”cocktail” har vist sig meget effektiv, idet værktøjerne understøtter hinanden.