Enneagrams historie

Enneagrammet kommer af det græske ennea, der betyder ni og gram, der betyder tegning eller figur. Enneagram betyder således en figur med 9 punkter. Enneagrammet har eksisteret meget længe og kan dateres flere tusind år tilbage i tiden, formentlig tilbage til sufiernes lære.
At bruge enneagrammet som typeværktøj er først kommet til i nyere tid. Oprindeligt har det været et spirituelt værktøj, som skulle sikre én et bedre liv hinsides.

I forhold til udviklingen af det enneagram vi kender i dag, er der hovedsageligt tre personer, der har gjort sig bemærkede:

Gurdjieff formulerede i 1930erne grundlaget for det enneagram vi kender i dag. Som filosof samlede han meget af den viden, der ligger til grund for enneagrammet og formulerede det som en menneskelig udviklingsvej.

Oscar Ichaso beskrev i 1950erne sammenhænge mellem enneagrammet og den menneskelige adfærd og således den, der har skabt grundlaget for enneagrammets anvendelse som persontypeværktøj.

Claudio Naranjo videreudvikklede i 1970erne Ichasos teorier og gennem sit arbejde som psykiater, skabte han de enneagramtyper, som vi kender i dag. Han koblede også den moderne psykologi sammen med enneagrammet, så det derved fik en ny dimention.

Herefter er udviklingen gået stærkt frem mod i dag. Ud over disse tre personer, skal nævnes A-Hamid Ali (A.H. Almas), Don Richard Riso, Russ Hudson, Tom Condon og Ginger Lapid Bogda som de mest fremtrædende.
Såfremt du vil vide mere om enneagrammets historie, findes der en del litteratur, især på engelsk.