Stress

Dagligdagen er travl og der er meget der skal nås. Alle stiller krav til os - på arbejde, vores partner, børnene, familien, vennerne. Vi skal helst være perfekte på alle områder og give vores udelte opmærksomhed til dem alle sammen. Det er let at miste det mentale overblik eller at kunne se det meningsfulde i det hele. Det er her du begynder at blive stresset. Du mister overblikket og føler dig udkørt. Det bliver sværere og sværere at slappe af. Det bliver måske også sværere at falde i søvn, men til gengæld er du træt om dagen. Du føler at kravene til dig er for høje og bliver lettere irriteret på dine omgivelser.

Har du nogen af ovennævnte symptomer, kan du være på vej til at få stress. Hypnose kan hjælpe dig til at slippe for stressen. Dels kan hypnosen bruges til at lære dig at slappe af igen og dels til at ændre de underliggende tankemønstre og opfattelser, som er medvirkende til stressen. Vi er ofte ofre for gamle følelser og forestillinger om hvordan ting bør være. Hypnosen kan ændre dette, så du bliver fri til at træffe dine egne valg.