Samarbejde

Her er der virkelig fokus på, hvordan enneagrammet kan anvendes som et fantastisk værktøj, når det drejer sig om, at få mennesker til at arbejde sammen. Alle typerne i enneagrammet har meget at byde ind med i forhold til samarbejde, uanset om det drejer sig om en konkret arbejdsopgave, arbejdet i en bestyrelse eller forening. Samtidig bidrager alle typerne også med noget negativt.

Dette kursus handler om en praktisk anvendelse af enneagrammet i forhold til de interaktive mekanismer, som er i enhver gruppe. Vi ser dels på typernes positive bidrag og på hvordan der kan skabes et godt samarbejde ved at fokusere på typernes stærke sider og på hvordan der skabes en god kommunikation mellem typerne ved at skabe kendskab til de enkelte typers kommunikationsstile.

Vi vil også se på, hvordan en gruppe udvikler sig over tid og hvordan de enkelte typer, vil tackle denne udvikling. Du vil efter kurset have fået et nyt syn på samarbejde og fået fokus på din rolle i et team eller arbejdsgruppe.

Forudsætninger:

Det forudsættes, at du har minimum kurset Find din type, eller tilsvarende.

Varighed:

Som åbent kursus har kurset en varighed på to dage, men kan som virksomhedskursus tilrettelægges på en eller to dage efter behov og deltagerantal.