Kommunikation

Med udgangspunkt i NLP og enneagrammet arbejder vi på dette kursus med hvordan du kan skabe en god kommunikation med hvem du vil, hvornår du vil. Du vil på kurset lære noget om, hvordan vi opfatter verden forskelligt og hvad det er for tankemønstre, der styrer vores kommunikation. Du vil også lære, hvordan du kan sætte dig i andres sted, så det bliver lettere for dig, at tilpasse din kommunikation, i forhold til modtageren.

Mennesker kan tænke ca. 500 ord i minuttet, men kan højst tale med en hastighed på ca. 125 ord i minuttet. Det er derfor vigtigt, hvilke 125 af de 500 ord du bruger, hvis andre skal forstå budskabet. Du vil derfor også lære noget om de filtre vi bruger, både som afsender og modtager af budskabet.

Kurset foregår med en blanding af teori og praksis, og du får gennemprøvet alle værktøjerne, så du umiddelbart vil kunne gå ud og anvende dem efter kurset.

Forudsætninger:

Kurset kræver ingen forudsætninger.

Varighed:

Kurset varer tre dage.