Samarbejde/teambuilding

For at mennesker skal arbejde effektivt sammen kræver det kendskab og forståelse af andres og egne handlemåder. Enneagrammet er i den forbindelse et fantastisk værktøj, som giver den fornødne indsigt i egne og andres motiver og handlemåder. Sagt på en anden måde handler det om, om vi binder energi i forholdet til andre, eller vi skaber energi sammen. Enneagrammet er her et godt udgangspunkt, fordi vi igennem anvendelsen af det får flyttet fokus fra, hvem der er ”rigtige” og ”forkerte”, til at vi alle blot er forskellige og hver især giver noget positivt til samarbejdet.

Når vi hos Askly får teams til at fungere, sker det på en inspirerende og sjov måde, hvor den enkelte får mulighed for både at grine af sig selv og af de andre, samtidig med indsigten øges. Vi tror også på at det skal være en villet proces, hvis et team skal fungere, hvorfor motivation af den enkelte deltager er et vigtigt led i arbejdet.

Ethvert forløb vil være individuelt tilrettelagt i forhold til den gruppe vi arbejder med, ligesom teamets nuværende struktur og udviklingsniveau vil være afgørende for hvordan de enkelte værktøjer anvendes.

Et forløb kunne se ud på følgende måde:

  • ½ dag med oplæg og øvelser i forhold til genkendelse af de enkelte typer i Enneagrammet og samarbejde.
  • Gruppen løser en ”hjemmeopgave”.
  • ½ dag, hvor vi gÃ¥r mere i dybden med Enneagrammet og ser pÃ¥ kommunikation og feedback. Her sætter teamet ogsÃ¥ mÃ¥l for samarbejdet og laver en indbyrdes kontrakt.
  • ½ dag med opfølgning efter 3 – 6 mÃ¥neder, hvor der samles op pÃ¥ teamets arbejde og funktion, samt sættes nye mÃ¥l.
  • Denne model kan frit kombineres med de øvrige ydelser, som f.eks. coaching af teamleder, enkeltmedarbejdere eller teamcoaching.

    Ring for en uforpligtende samtale om hvad vi kan tilbyde.